Proizvodi

Svi proizvodi koje imamo u asortimanu zadovoljavaju visoke kriterije kvalitete koja se ogleda u velikom broju korisnika koji ponovno vraćaju nama kao pouzdanom partneru

Geratherm® Classic, Geratherm® Classic XL, Geratherm® Basal

Vrsta proizvoda: Toplomjer
Partner: Geratherm
Opis: Analogni toplomjeri na bazi galiuma za mjerenje tjelesne temperature.