Proizvodi

Svi proizvodi koje imamo u asortimanu zadovoljavaju visoke kriterije kvalitete koja se ogleda u velikom broju korisnika koji ponovno vraćaju nama kao pouzdanom partneru

Okusi

Vrsta proizvoda: Okusi
Partner: Farotti
Opis: Sirovine za primjenu u proizvodnji okusa e-cigareta.