Kontakt

AGITRADE d.o.o.
Radnička cesta 34
10000 Zagreb - Hrvatska


t:  +385 1 2339 422
f:  +385 1 2339 654
e:  agitrade@agitrade.com


Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem mbs: 080202047
OIB: 98564742287
broj žiro računa: 2360000-1101239536
temeljni kapital: 65.100,00 kn uplaćen u cijelosti

Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
S.W.I.F.T.: ZABA HR 2X
IBAN: HR4823600001101239536