Proizvodi

Svi proizvodi koje imamo u asortimanu zadovoljavaju visoke kriterije kvalitete koja se ogleda u velikom broju korisnika koji ponovno vraćaju nama kao pouzdanom partneru

Prazna tvrda kapsula

Vrsta proizvoda: Prazna tvrda kapsula
Partner: Capsugel
Opis: Tvrda prazna kapsula čije je porijeklo mix goveđe i svinjske želatine/čiste goveđe želatine/čiste svinjske želatine/čiste riblje želatine.