Proizvodi

Svi proizvodi koje imamo u asortimanu zadovoljavaju visoke kriterije kvalitete koja se ogleda u velikom broju korisnika koji ponovno vraćaju nama kao pouzdanom partneru

Hidroizolacione Bitumenske trake

Vrsta proizvoda: Laboratorijska oprema
Opis: Proizvodne linije i oprema za pripremu mase bitumenskih hidroizolacionih traka.