Proizvodi

Svi proizvodi koje imamo u asortimanu zadovoljavaju visoke kriterije kvalitete koja se ogleda u velikom broju korisnika koji ponovno vraćaju nama kao pouzdanom partneru

Karton

Vrsta proizvoda: Karton
Partner: Papos
Opis: Karton različite gramature kao nosač hidroizolacionih bitumenskih traka.