Proizvodi

Svi proizvodi koje imamo u asortimanu zadovoljavaju visoke kriterije kvalitete koja se ogleda u velikom broju korisnika koji ponovno vraćaju nama kao pouzdanom partneru

Karton

Vrsta proizvoda: Karton
Partner: Papos
Opis: Karton različite gramature za zaštitu podova i namještaja prilikom farbanja i izvođenja građevinskih radova.